ความรู้จากงาน Webmaster Conference 2020 [ ฉบับย่อ ]

Google ยังคงมีกระบวนการทำงานเหมือนเดิม

  • Crawling >> Indexing >> Ranking

Content ยังสำคัญเสมอ ( ถ้าดีพอ! )

  • จุดประสงค์ของ Google ก็คือ ” การแก้ไขปัญหาให้กับคนที่ค้นหา ได้พบกับคำตอบที่ดีที่สุด ” ถูกใจมากที่สุด
  • เขาบอกว่า Content ที่ดีที่ธรรมชาติที่สุด คือ การเขียนบทความเหมือนที่เราคุยกับเพื่อน มันจะดูเป็นธรรมชาติมาก ๆ